Obejmują 30 spotkań godzinnych w grupie rodziców obejmujących następujące tematy:

 1. Jąkanie – fakty, strategie wspierające płynną mowę (w wersji Programu CZAD dla dzieci jąkających się)
 2. Odporność psychiczna
 3. Regulacja emocji – jak działa mózg dziecka i dorosłego w emocjach
 4. Teoria poliwagalna – układ nerwowy, a emocje
 5. Jak zadbać o siebie?
 6. Kręg ufności, czyli o przywiązaniu rodzica i dziecka
 7. Akceptacja emocji – jak wspierać dziecko swoim zachowaniem i komunikacją?
 8. Moje rodzicielstwo
 9. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka
 10. Porozumienie z dzieckiem przez współpracę
 11. Wychowanie bez kar i nagród
 12. Komunikacja w duchu NVC
 13. Rozwiązywanie konfliktów i problemów z dziećmi
 14. Wspieranie dziecięcej samodzielności
 15. Granice moje i dziecka
 16. Jak przygotować dziecko do zmiany?
 17. Wysoka wrażliwość emocjonalna
 18. Podsumowanie