Analiza metod terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

W artykule zaprezentowane zostały wybrane metody terapii jąkania, których skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych i które w praktyce międzynarodowej, jak i polskiej są rekomendowane dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat. Są to następujące metody: Palin Parent – Child Interaction, Lidcombe Programme, Metoda Wymagań i Możliwości, Mini – kids oraz Program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci. Metody te stosowane są przez polskich logopedów. Obejmują one prace pośrednią z rodzicami dziecka oraz bezpośrednią z dzieckiem jąkającym się.

Program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci CZAD© - skuteczna terapia jąkania wspierająca odporność psychiczną dziecka i rodziny

Jąkanie jest zaburzeniem płynności mówienia o złożonej etiologii, w którego opisie, diagnozowaniu i prowadzeniu terapii ujmować należy nie tylko czynniki logopedyczne, ale także psychologiczne czy społeczne. Objawia się w mowie poprzez powtórzenia dźwięków i s...

Propozycja Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodzin – badanie pilotażowe

Program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci CZADⓒ to autorski program terapii tworzony i realizowany przez Aleksandrę Jastrzębowską-Jasinską i jej zespół w Artyście Mowy - Centrum Terapii i Rozwoju. Obecnie trwają badania skuteczności programu w terapii jąkania w ramach projektu doktorsko-autorskiego.

Wspieranie odporności psychicznej dziecka w środowisku rodzinnym

Artykuł opisuje zjawisko i modele odporności psychicznej u dzieci. Analizuje sposoby wspierania odporności psychicznej w obrębie systemu rodzinnego poprzez wyznaczenie czynników chroniących i wspierających dzieci i rodziców. Odnajdujemy także czynniki ryzyka, przed którymi należy chronić. Proponowane są również strategie i sposoby wspierania odporności psychicznej w obrębie środowiska rodzinnego. W artykule opisany został również w zarysie autorski program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZAD) wspierania zdrowia psychicznego dla dzieci i ich rodziców.

Zastosowanie modelu podatność – stres w terapii jąkania u dzieci

Artykuł prezentuje nowe podejście w interpretacji modelu podatność stres w odniesieniu do jąkania u dzieci. Opisuje zmodyfikowany model obejmujący trzy elementy: podatność, w postaci czynników predysponujących do wystąpienia i utrwalenia się jąkania, stres rozumiany jako emocjonalne wydarzenie lub zmianę w życiu dziecka, która wyzwala podatność oraz czynniki ochronne rozumiane jako czynniki wspierające odporność psychiczną dziecka, które mają pośrednio wzmacniać dziecko i pozwalać mu na utrzymanie płynności mowy. Opisany zostanie też Program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci (CZAD) dla dzieci jąkających się i ich rodziców, którego podstawy teoretyczne bazują na opisywanym w artykule zmodyfikowanym modelu podatność – stres.