Nasze emocje

Program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci CZAD© to autorski program terapii grupowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4 – 8 lat) oraz spójny z nim program dla rodziców. Został stworzony przez mgr Aleksandrę Jastrzębowską – Jasińską. Program przeznaczony jest dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie dla dzieci wysoko wrażliwych i potrzebujących wsparcia w zakresie umiejętności emocjonalno – społecznych, budowania poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie.

Program CZAD© w wersji dla dzieci jąkających się

W specjalnej wersji obejmującej oddziaływania logopedyczne Program CZAD© przeznaczony jest dla dzieci jąkających się i ich rodzin. Oprócz wspierania odporności psychicznej obejmuje też wspieranie płynności mówienia.

Podstawy teoretyczne Programu CZAD©

Podstawa teoretyczna programu opiera się o zmodyfikowany model podatność – stres (Jastrzębowska – Jasińska, 2020). W proponowanych oddziaływaniach opiera się o teorię przywiązania i opartej na nim rodzicielstwie bliskości, teorii poliwagalnej oraz porozumieniu bez przemocy NVC.

Filary Programu CZAD©:

  • WSPIERANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, w tym REGULACJA EMOCJONALNA i BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI
  • TRENING UWAŻNOŚCI
  • COACHING RODZICIELSKI
  • RODZICIELSTWO BLISKOŚCI
  • TERAPIA GRUPOWA i RELACJA TERAPEUTYCZNA
  • W wersji dla dzieci jąkających się: WSPIERANIE PŁYNNOŚCI MOWY

Metodami wspomagającymi używanymi w czasie Programu CZAD© są: bilateralna integracja, ruch rozwijający W. Sherborne oraz metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss.

Przebieg zajęć

W zajęciach uczestniczy pięcioro dzieci z rodzicami. Program CZAD© trwa ok. 5 miesięcy i obejmuje 30 spotkań, z których każde trwa 2 godziny. Podczas pierwszej godziny zajęć udział biorą w nich dzieci wspólnie z rodzicami, a podczas drugiej dzieci w swojej grupie utrwalają materiał z pierwszej części zajęć, a rodzice pracują w grupie coachingu rodzicielskiego. W pierwszym miesiącu zajęcia mają zwiększoną intensywność: w ciągu pierwszych 2 tygodni odbywają się 3 razy w tygodniu, w ciągu kolejnych 2 tygodni – 2 razy w tygodniu, a później raz w tygodniu.

Prowadzący

Zajęcia prowadzi 2-4 terapeutów, w tym psycholodzy, psychoterapeuci, logopedzi i pedagodzy. Prowadzącymi Program CZAD© mogą być wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie prowadzenia Programu CZAD© dla dzieci i dla rodziców przez trenerów do tego uprawnionych, którzy poddają swoją pracę Programem CZAD© regularnej superwizji. Lista terapeutów uprawnionych do prowadzenia zajęć Programem CZAD© znajduje się na stronie www.programczad.pl

Badania naukowe potwierdzające skuteczność Programu CZAD©

Badania nad skutecznością Programu CZAD© we wspieraniu odporności psychicznej dzieci, poprawie postaw i umiejętności wychowawczych rodziców oraz wspieraniu płynności mowy u dzieci jąkających się prowadzone są od 2018 roku i zakończą się w 2021 roku. Dotychczasowe badania wskazują na znaczną poprawę u dzieci w zakresie odporności psychicznej, podwyższenie kompetencji rodzicielskich i poczucia samoskuteczności u rodziców oraz poprawę płynności mówienia o ok. 70-80%.

Posłuchajcie czym jest program CZAD© oraz poznajcie przykładowe scenariusze i możliwości realizacji zajęć. A cały Program poznacie na szkoleniu, zapraszamy 😉

Czym jest Program CZAD©?