Obejmują 30 2-godzinnych spotkań z następujących bloków tematycznych:

 • Integracja grupy
 • Regulacja emocji
 • Budowanie poczucia własnej wartości i samoocena
 • Relacje i więzi: rodzina, przyjaźń
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Pomaganie i przyjmowanie pomocy
 • Nieśmiałość i odrzucenie
 • Odczulanie na jąkanie
 • Konflikty i rozwiązywanie problemów
 • Elastyczne myślenie
 • Samodzielność i samoskuteczność
 • Radzenie sobie ze zmianą
 • Radzenie sobie z porażką, wytrwałość
 • Granice
 • Empatia
 • Wdzięczność
 • Marzenia
 • Dokuczanie
 • Podsumowanie i zakończenie programu