Zalety programu

Dlaczego program CZAD© wspiera rodziców i dzieci?

  • Skuteczność

    Badania nad skutecznością Programu CZAD© we wspieraniu odporności psychicznej dzieci, poprawie postaw i umiejętności wychowawczych rodziców oraz wspieraniu płynności mowy u dzieci jąkających się prowadzone są od 2018 roku i zakończą się w 2021 roku. Dotychczasowe badania wskazują na znaczną poprawę u dzieci w zakresie odporności psychicznej, podwyższenie kompetencji rodzicielskich i poczucia samoskuteczności u rodziców oraz poprawę płynności mówienia o ok. 70-80%.

  • Praca rodziców z dziećmi

    W zajęciach Programem CZAD© uczestniczą zawsze dzieci wraz z jednym lub obojgiem rodziców. Trening obejmuje wspieranie odporności psychicznej poprzez rodzicielski model oraz naukę umiejętności. Zajęcia dla dzieci prowadzone są poprzez zabawę, są atrakcyjne i ciekawe dla dzieci. Terapeuci wspierają rodziców w kształtowaniu postaw i umiejętności wychowawczych wspierających dzieci, modelują komunikację i interakcję oparte na bliskie i stabilnej relacji rodzic-dziecko. Praca w grupie wzmacnia i motywuje jej członków do samorozwoju.

  • Bazująca na źródłach

    Podstawa teoretyczna programu opiera się o zmodyfikowany model podatność – stres (Jastrzębowska – Jasińska, 2020). W proponowanych oddziaływaniach opiera się o teorię przywiązania i opartej na nim rodzicielstwie bliskości, teorii poliwagalnej oraz porozumieniu bez przemocy NVC. Artykuły naukowe opisujące program i badania jego skuteczności znaleźć można w zakładce „O programie”.

Program CZAD© w liczbach

5 miesięcy trwa program
2 godziny trwają pojedyncze zajęcia
5 dzieci i rodziców bierze udział w zajęciach
3 terapeutów prowadzi zajęcia
od 2018 roku prowadzimy zajęcia programem

Aktualności